zoekenmailfb

Gerard Potcamp

Een Twentse priester - apostolisch vicaris tegen wil en dank

Hans Gloerich

170x240 mm, 304 pagina's, gebonden
Verschijnt november 2011

Dit boek gaat over het leven van Gerard Potcamp en de lange aanloop naar zijn benoeming tot apostolisch vicaris, tegen de achtergrond van de politieke, theologische en kerkelijke ontwikkelingen in zijn tijd.
Gerard Potcamp is geboren in 1643 op de Potkamp, in het centrum van Borne. Rond 1650 was in de rooms-katholieke kerk een fel dispuut ontstaan over de genadeleer. De apostolisch vicaris Petrus Codde werd in verband hiermee zelfs van ketterij beschuldigd. Tussen 1702 en 1705 beheerste de afzetting van Codde en zijn opvolging de slechte verhoudingen met Rome. Dankzij de inzet van invloedrijke priesters en diplomaten werd men het er in 1705 over eens, dat de 62-jarige aartspriester Potcamp Codde zou opvolgen. De rust was echter van korte duur, want de ziekelijke Potcamp die de vrede had moeten herstellen overleed al na een maand. De strijd met Rome begon van voor af aan en in 1723 leidde een kerkscheuring zelfs tot het ontstaan van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland.

Intekenprijs tot 15 november 2011
potcamp
€ 24,89 per stuk

+