zoekenmailfb
OV 04 15 1
Economisch Manifest: Noord-Limburgse werkgevers bundelen krachten

De werkgevers in Noord-Limburg zijn, binnen de triple helix (overheid, onderwijs en ondernemers) op zoek naar een krachtigere samenwerking in de regio. Om daartoe te komen is een Economisch Manifest opgesteld met tien belangrijke actiepunten. Dat manifest werd op woensdag 4 maart aangeboden aan gedeputeerde Twan Beurskens (EZ), de voorzitter van NV regio Venlo, Antoin Scholten, en de Venlose wethouder Stephan Satijn (EZ).

De Noord-Limburgse werkgevers, waarbij zich ook het Land van Cuijk heeft aangesloten, wijzen erop dat economische ontwikkelingen binnen de gehele regio moeten worden aangejaagd en niet alleen op de campus in Venlo. LWV-voorzitter Jan Zuidam zei voorafgaand aan de overhandiging van het manifest dat de samenwerking binnen de triple helix aansluit bij de Brainport-aanpak, die tot doel heeft van Zuidoost-Nederland een top economische regio te maken. Greenport Venlo is een van de zes subregio’s in dat gebied.

Strategische samenwerking Rotterdam-Venlo

Venlo is de eerste logistieke hotspot in het Europese achterland waarmee Rotterdam officieel een strategische samenwerking aangaat. Een intentieovereenkomst hiervoor werd donderdag 12 maart in bijzijn van minister Schultz van Haegen en gedeputeerde Twan Beurskens in De Maaspoort in Venlo ondertekend door Havenbedrijf Rotterdam en SMART Logistics Centre Venlo.

Doel van de strategische samenwerking is de kwaliteit van de logistieke corridor tussen Rotterdam en het Europese achterland via Noord-Limburg verder te verbeteren, zodat meer verladers en logistieke dienstverleners gebruik gaan maken van de multimodale faciliteiten en diensten in deze corridor. Al in de Havenvisie 2030 kondigde het Havenbedrijf aan zich intensiever met de achterlandverbindingen te gaan bezighouden. Volgens medeondertekenaar René van der Plas van het Havenbedrijf is een haven zo goed als zijn achterlandverbindingen: “De haven is maar één punt in een heel logistiek netwerk.”

Vrachtwagenparkeren bijna structureel opgelost

Glunderende gezichten bij de ondertekening eind februari in Roermond van een intentieovereenkomst tussen alle betrokken partijen rond het vrachtwagenparkeren in Limburg. De partijen waren het erover eens dat de situatie in Venlo het meest urgent is.

Volgens de Venlose wethouder verkeersinfrastructuur Jos Teeuwen speelt het probleem regelmatig op de bedrijventerreinen en op de op- en afritten van de parkeerplaatsen langs de snelwegen. “Vooral in het donker is het levensgevaarlijk. Dus toen we hier met alle partijen over gingen praten, vond ik het belangrijk dat hier een meer structurele oplossing voor zou komen en dat alle partijen ook financieel een verantwoordelijkheid zouden nemen.”

Die oplossing komt er: Rijk, provincie en gemeente Venlo investeren zo’n twee miljoen euro om van de James Cookweg een permanente voorziening te maken. Een verhard terrein, met slagbomen en andere voorzieningen, waar chauffeurs moeten betalen om er te kunnen parkeren.

> Meer info: www.ondernemendvenlo.nl