zoekenmailfb
OV2016 3 Cover


Dreigend tekort gekwalificeerd personeel

Binnen nu en enkele jaren dreigt er in diverse sectoren een tekort aan personeel. Aan gekwalificeerd personeel. Dat is een gegeven waar nog te veel ondernemers te weinig of geen oog voor hebben, betogen Tjeu van de Laar (directeur Gilde Opleidingen), Hans Aarts (directeur Fontys Hogeschool) en Peter Kerstjens (directeur Addit) in de komende editie van Ondernemend Venlo Magazine. De komende jaren gaan heel wat zestig-plussers met pensioen, mensen met veel specifieke kennis en ervaring. Dat kan met jeugd alleen niet worden opgevangen. Gevolg: ondernemers zullen het steeds lastiger krijgen om bepaalde functies in te vullen. Het is een trend die al zichtbaar is in bijvoorbeeld de techniek, maar ook andere sectoren krijgen er mee te maken. En de oplossing? Een specifieke oplossing is er niet, zo geven de drie heren aan. Er moet op meerdere fronten actie worden ondernomen. En wel zo snel mogelijk.

Wethouder Vera Tax over ‘Het verhaal van Venlo’

“We hebben een fantastische winkel maar zetten niets in de etalage. Voor de buitenwacht heeft Venlo geen of geen goed imago, zo blijkt uit onderzoek”, aldus wethouder Vera Tax. Dus werd er in het coalitieprogramma 2014-2018 tussen de coalitiepartijen afgesproken om te komen tot ‘Het verhaal van Venlo’. Tax heeft zich als kartrekker van dit project opgeworpen. “De kwaliteiten die de stad vanuit haar historie heeft, moeten we nadrukkelijk gaan verbinden met onze toekomst en gaan uitdragen.” Het komen tot ‘Het verhaal van Venlo’ is volgens Tax een lange termijntraject. De eerste stappen zijn inmiddels gezet. De volgende stap is dat zij met betrokken inwoners in gesprek wil gaan. Mensen die een bijdrage willen leveren aan het verhaal van Venlo. Mensen uit alle geledingen van de bevolking. Dus ook met ondernemers. Die kunnen, vindt Tax, vanuit hun specifieke visie en belangen een waardevolle bijdrage leveren aan dit project.

“Intercity hoort bij logistieke hotspot

Eindhoven, Venlo, Düsseldorf en Mönchengladbach presenteerden begin dit jaar in Düsseldorf het plan van een intercity tussen Eindhoven en Düsseldorf - via Venlo en Mönchengladbach. Daarvoor moet het twaalf kilometer lange tracé tussen Kaldenkerken en Dülken worden verdubbeld. De lobby had niet het gewenste effect. De regio kreeg kort nul op het rekest vanuit Berlijn. De verdubbeling van de spoorlijn staat voorlopig op een reservelijstje van het Duitse concept verkeersplan 2030. Wethouder Jos Teeuwen is al zes jaar met dit dossier bezig. Dat het zo moeizaam gaat, komt volgens hem doordat er zoveel partijen bij zijn betrokken en dat het een internationaal project betreft. “Het is schaken op meerdere borden. Maar je moet wel bij ieder bord aanwezig zijn om geen slag te missen. Dat maakt het extra lastig.” Maar hij gaat door met zijn strijd. “Venlo is de logistieke hotspot van Nederland. Daar hoort een intercity bij.”
> Meer info: www.ondernemendvenlo.nl