zoekenmailfb
vv februari2016 low res 1


Het probleem met het schrijven van een colum is de actualiteit. Eigenlijk kun je nooit actueel zijn omdat er teveel tijd zit tussen het schrijven van een artikel en het verschijnen van het blad. Dat geldt ook voor Vogelvreugd. Dat is dan ook de reden dat u in deze tekst eigenlijk weinig aantreft over het NK Vogel 2016 in Apeldoorn. Natuurlijk is dat jammer omdat het tenslotte gaat om de eerste keer dat de beide vaderlandse vogelbonden zo’ n geweldig evenement organiseren, dat met recht het nationaal kampioenschap mag worden genoemd. Uit de eerste hand dan de ervaringen van alle betrokkenen meenemen zou zeker leuk zijn. Maar het gaat niet vanwege die deadline en tegelijk zullen we maar denken: ”Wat in het vat zit verzuurt niet”. Via allerlei andere wegen zullen de ervaringen van Apeldoorn u in de komende weken ongetwijfeld bereiken, zo ze u nog niet bereikt hebben. Wat ik u wel kan vertellen zijn mijn eigen ervaringen in de voorbereidingen van het evenement. En, laat ik daar maar meteen duidelijk over zijn, die zijn zondermeer positief. Met zo’n 14000 vogels in de wedstrijdafdeling en ruim 2000 in de speciale verkoop mag je bijna spreken van een kleine Mondial. Die indruk maakt het ook echt, zeker wanneer je op de bovenomloop van de zaal liep en je keek naar beneden. Het riep bij mij herinneringen op aan Rosmalen een jaar geleden. Op de zondag was het een gekrioel aan mensen die allemaal hun vogels kwamen brengen, om de dag erna hetzelfde beeld bevestigd te zien in de keuringsdag. Opnieuw een bijenkorf vol mensen die allen hun weg zochten. En eigenlijk is dat laatste woord niet helemaal terecht want er waren maar weinigen die echt zochten. Net als in een bijenkorf wist iedereen zijn weg en vooral zijn taak. Dat maakte dat ondanks alle drukte en de vele bewegingen in de zaal het allemaal een goed gecoördineerde indruk gaf. Dat gevoegd bij de relatieve rust die bij zo’n hectische dag eigenlijk hoort en de conclusie mag zijn, dat de keuringsdag een perfect verloop kende. Aan het eind van de dag werd alles in gereedheid gebracht voor de volgende slag die gemaakt moest worden. Het opbouwen van stands, zowel de eigen als de commerciële, en dat betekende dat de laatste rudimenten van de keuringsdag van de vloer verdwenen en een begin werd gemaakt met het uitzetten voor de opbouw van alles wat nog overeind gezet moest worden. En opnieuw ging dat allemaal keurig georganiseerd. Zo alles bij elkaar rechtvaardigt dat mijn positieve conclusie voorzover het gaat om de voorbereidingsdagen. Het verloop van de show vanaf donderdag en de evaluatie komt op een later moment wel aan de orde. Mocht er dan nog iets zijn dan komt het wel boven water. Mijn conclusie is dat dit eerste gezamenlijk georganiseerd nationaal kampioenschap naar meer smaakt.

Onno Bijlsma